Årskonferanse 2019

Hold av 4-5. desember!
Då skal årets FosFor-konferanse gå av stabelen. Hotellet er booka (Thon Hotel Oslo Airport), utflukten bestilt og 90% av programmet er spikra.
Sjøfartsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Kongsberg Digital AS, fagprøvenemnder og andre ressurspersonar til å halde innlegg, har allereie stadfesta deltaking. I tillegg vert det arbeid i parallellsesjoner.
Vonleg får me Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge òg på banen, men dei har ikkje stadfesta endå.
Formell invitasjon og påmelding vert sendt ut etter sommarferien! 😊