Velkommen til FosFor

Møteplass og hørsingsinstans

FosFor skal til enhver tid holde seg oppdatert, samt arbeide aktivt for å påvirke en positiv utvikling som har interesse for utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst. Forumet skal være en nasjonal møteplass og høringsinstans for organisasjoner og myndighetene i spørsmål som angår utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst.

Medlemmer

Medlemmene består av en rekke skoler og opplæringskontor som tilbyr utdanning innen akvakultur og fiske og fangst.

Skolene holder til i hele landet, fra helt i sør til helt i nord.

Årskonferansen

FosFor jobber for å hvert år arrangere Årskonferansen, og den holdes normalt i slutten av året.

Neste årskonferanse blir i Stavanger i 3-4 desember 2024. 

Innholdet er faglig rettet, samtidig som det er lagt opp til nettverksbygging og gode relasjoner.