Velkommen til FosFor

Møteplass og hørsingsinstans

FosFor skal til enhver tid holde seg oppdatert, samt arbeide aktivt for å påvirke en positiv utvikling som har interesse for utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst. Forumet skal være en nasjonal møteplass og høringsinstans for organisasjoner og myndighetene i spørsmål som angår utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst.

Medlemmer

Medlemmene består av en rekke skoler som tilbyr utdanning innen akvakultur og fiske og fangst.

Skolene holder til i hele landet, fra helt i sør til helt i nord.

Årskonferansen

FosFor jobber for å hvert år arrangere Årskonferansen, og den holdes normalt i slutten av året.

Innholdet er faglig rettet, samtidig som det er lagt opp til nettverksbygging og gode relasjoner.