Fosfor

 
FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM

FosFor skal arbeide for skolenes og opplæringskontorene sine interesser, derunder å knytte kontakt mellom medlemmene gjennom et nettverk, for å utveksle erfaringer og kompetanse. 

FosFor skal til enhver tid holde seg oppdatert, samt arbeide aktivt for å påvirke en positiv utvikling som har interesse for utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst. Forumet skal være en nasjonal møteplass og høringsinstans for organisasjoner og myndighetene i spørsmål som angår utdanningen innen akvakultur og fiske og fangst.

Den primære oppgaven er å bidra til å utdanne dyktige fagarbeidere til akvakultur og fiske og fangst.