Årskonferanse 2020

09-09-2020

Til alle medlemmer i FosFor.

Takk for sist! Vi har fått gode tilbakemeldinger på konferansen som ble avholdt på Gardermoen i fjor. Styret har jobbet med friskt mot i vår – vi ville så gjerne arrangere en ny konferanse i desember 2020. Det er inspirerende å møte hverandre til innholdsrike foredrag, erfaringsutveksling og den gode praten.

Derfor er det med tungt hjerte at vi nå avlyser årets konferanse på grunn av Covid-19. Vi håper og tror at vi kan arrangere konferanse i 2021.

Styret inviterer alle medlemmer til digitalt årsmøte 2.desember 2020. Egen invitasjon kommer.

Har dere saker som vi i styret skal fremme, ønsker vi at dere tar kontakt med oss. Vi er engasjert i havbruk og opplæring og vil kontakte de rette instansene for å legge frem innspillene til dere medlemmer.  Havbruk er i vinden, det er viktig at stemmene deres blir hørt.

 

 

 

 

Om høringen:

De nye læreplanene i Vg2 og Vg3 ligger ute til høring. Vil dere være med og påvirke?

Sjekk læreplanene via denne lenken og kom med innspill innen 15.11.2020. Det er dere som vet hvor skoen trykker og hva som må til for å gi den beste opplæringen.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag--vg2-og-vg32/

 

 

Mvh styret i FosFor