Tidligere referater/uttalelser

Tidligere referater/uttalelserStyremøte 15. mars 2013

Referat styremøte 15.mars 2013


Årsmøtet 2012

Referat årsmøte/årskonferansen på Gardermoen 3. - 4. desember 2012

Foredrag - Nytt om krav og godkjenninger i forhold til SDIR v/ Åge Birger Hofseth

Foredrag - Status i Fagplanarbeidet innenfor Naturbruk v/ Trine M. Paulsen, Faglig råd for Naturbruk

Foredrag - Utviklingsarbeid og praksisundervisning i akvakultur ved Frøya vgs. v/ Bjørnar Johansen, Frøya vgs.

Foredrag - Om kvalitet og innhold i fagbrevsutdanninga Fiske og Fangst v/ Jan Andersen, Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen

Foredrag - Status for ny sikkerhetsopplæring for fiskere v/ Randi Marie L. Holtungen, Fiskeri- og Kystdep.

Foredrag - Sett Sjøbein, Status for prosjektet og aktuelle saker v/ Lovise K. Otterlei, Sett Sjøbein

Foredrag - Om erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen v/ Åge Birger Hofseth, Ålesund vgs


Styremøte 3. desember 2012

Referat

Styremøte 14. september 2012
ReferatStyremøte 11. april 2012

Referat


Årsmøte 2011 - Rørvik

Referat


Styremøte 10. november 2011

Referat


Styremøte 29. september 2011

Referat


Styremøte 31. mai 2011


Referat


Styremøte 11. april 2011

Referat
Styremøte 16. april 2010:

Referat
Årsmøte 2010 - Austevoll:

Referat +  Årsmelding 2010Styremøte 7. desember 2010:

Referat
Årsmøte 2009 - Ålesund:

Program og deltakerliste
Årsmelding 2009
Konferanserapport
Rekrutteringsprosjektet
 - Innlegg ved Ole Morten Sorthe
Møre og Romsdal Fiskarlag - Innlegg ved Haugslett og Henriksen
Helga Rabben, Austevoll vgs - Innlegg
FiskOK - Innlegg ved Odd Lennart Blindheim
Uttalelse 1: Kvoter
Uttalelse 2: Kompetanse
Uttalelse 3Engelsk 


Årsmøte 2008 - Værnes:

Deltakere
Program
Det nye styret
Revisjonsrapport
Referat
Åpning
 - Innlegg
Sjøfartsdirektoratet - Innlegg
Rekrutteringsprosjektet - Innlegg
Rekruttering Ålesund - Innlegg
FRNA - Innlegg
Nettoppfisk - Innlegg
Naturfagsenteret
Sintef/Aasjord
Uttalelse 1: Fagbrev fiske og fangst, status
Uttalelse 2: Rekruttering, lokale rammer
Notat: Om kryssløp (fra Austevoll)
Uttalelse 3: Om kryssløp fra FosFor
 


Telefonstyremøte 29.april 2008:

Referat

Uttalelse 25. mai 2008:

Skolekvoteordningen og opplæringsfartøyene

Fagsamling Lofoten 15-16. april 2008:

TIRSDAG

0. Åpningsinnlegget - Norges Kystfiskarlag
1. Austevoll sitt innlegg
2. Nordkapp sitt innlegg
3. Herøy sitt innlegg
4. Rygjabø sitt innlegg
5. Rygjabø - akva
6. Rygjabø - fiske og fangst
7. Vett&Viten - digitale læremidler
8. Skjervøy innlegg 1- PFO
9. Skjervøy innlegg 2 - PP
10. Skjervøy innlegg 3
11. Val vgs sitt innlegg
12. Europharma A/S

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/pb1


Telefonstyremøte 3. mars 2008:

Referat

Referater og uttalelser eldre enn 2008 er linket til den gamle siden http://www.fosfornett.no

Årsmøtet 2007 - Gardermoen:

Årsmelding 2007 (word)
Årsberetning 2007
 (word)

JEPedersen - Fra ungdom til fisker....
Jakobsen - Rekruttering....
Hansen - Fagbrev fiske og fangst....
Digernes - Eksempler......
Pedersen - Erfaringer TAF.....
Skjærvø - Nasjonal satsing....
Grande - D5 utdanninga......
Andersen - Kommentarer SD
Borthen - Undervisningskvoter.....
Sandnes - VG2 FF - D5/FB
Blix - Internasjonalisering.....

Sandnes - Fagseminar april 2008 

 

26.12.2007 - Uttalelser fra Årsmøtet 2007

1. Om rekruttering - til Fiskeri- og Kystdepartementet
2. Om lærlingetilskudd - til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
24.4.2007 - Høringsuttalelse Rapport
04.12.06: Finnmarksmodellen for akvakultur og fiskerifag
11.12.2005 - Uttalelse om redningshelikopter
11.12.2005 - Uttalelse om inspektører
11.12.2005 - Uttalelse om sikkerhetsopplæring
11.12.2005 - Uttalelse om skolekvoter
17.12.2003: Uttalelse om større kvoter til fiskeriopplæringen.
8.12.2003: Last ned uttalelse fra årsmøtet 2003
24.10.2003: Uttalelse om FINKO 2003
24.10.2003: Uttalelse om SOFF (SikkerhetsOpplæringen For Fiskere).


 

14.11.2007 - Forslag til vedtektsendring (årsmøtesak)
14.11.2007 - Program for Årsmøtet 2007 - Gardermoen
08.11.2007 - Telefonstyremøte - referat - 5.november
24.4.2007 - Telefonstyremøte - referat - 19.april
01.3.2007 - Telefonmøte - referat
07.2.2007 - Finnmarksmodellen - presentasjon Haugesund desember 2006
7.2.2007 - Innlegg Trine
07.2.2007 - Skolekvoter


Årsmøtet 2006:

Årsmøtereferat
Innlegg 2_06 - Skolekvoter
Innlegg 3_06 - Opplæringskontor
Innlegg 5_06 - Rekruttering
Innlegg 6_06 - Finnmarksmodell
Innlegg 7_06 - Læreplaner

 

 

14.6.2006 - Vedlegg 1 fra fagsamling
14.6.2006 - Vedlegg 2 fra fagsamling
14.6.2006 - Vedlegg 3 fra fagsamling
14.6.2006 - Vedlegg 4 fra fagsamling
14.6.2006 - Vedlegg 5 fra fagsamling
14.12.2005 - Opplæring i bedrift
14.12.2005 - Presentasjon Fosfor 2005
11.12.2005 - Referat årsmøte 2005 Rica Hotell
11.12.2005 - Innlegg om livreddende arbeidstøy for fiskere
7.7.2005 - Referat telefonstyremøte 8.2.2005
12.1.2005 - Referat fra styremøte 6.1.2005
7.1.2005 - Referat fra FosFor Årsmøte 2004
2.1.2005 - Revisjonsrapport fra FosFor Årsmøte 2004
2.1.2005 - Regnskapssrapport fra FosFor Årsmøte 2004
20.05.2004 - Vedrørende avsetninger av forskningskvoter, skole- og agnkvoter
18.03.2004 - Fremtidig fiskeriutdanning i Norge
18.03.2004 - Læreplan for ettårig fiskeskipperkurs i fagskolen
Pressemelding fra årsmøtet 2003.


ÅRSMELDINGER: 

 

 

Årsmelding 1997-1998. Årsmelding 1998-1999. Årsmelding 1999-2000.
Årsmelding 2000-2001 Årsmelding 2001-2002 Årsmelding 2002-2003
    Årsmelding 2007